Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου
 
Έδρα: Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810.246530
Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης: 2310-595.433