Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Θήρας
 
Έδρα: Σαντορίνη
Τηλέφωνο: 2286025462