Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Άνδρου
 
Έδρα: ΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνο: 22820 22316 - 2282024288