Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας
 
Έδρα: Καλαμάτα
Τηλέφωνο: 27210-26428
Τηλέφωνο Αθήνας: 210-5134293 5134273