Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής
 
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-316555
Τηλέφωνο Αθήνας: 210-5150025
Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης: 2310-316.555